Advokátní kancelář se představuje

Přední obory naší praxe

Trestní právo

Zabýváme se obhajobou klientů v trestních věcech a důsledně uplatňujeme jejich práva ve všech fázích trestního řízení.

Rodinné právo

Pomáháme při řešení otázek péče o nezletilé děti, stanovení výše vyživovacích povinností a úpravy styku s nezletilými dětmi, poskytujeme asistenci při řešení rodičovských neshod (spory ohledně určení místa bydliště nezletilého dítěte, spory ohledně určení školního zařízení, do nějž bude nezletilé dítě docházet, atd.). Zastupujeme klienty ve věcech vypořádání společného jmění manželů a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Nemovitosti

Zajišťujeme sepsání darovacích, kupních a směných smluv, a to včetně advokátní úschovy.

O naše právní služby se můžete opřít

Advokátní kancelář s dlouholetou praxí

Advokátní kancelář Milata - je advokátní kanceláří připravenou Vám poskytnout právní služby, zejména v oblasti “rodinného práva”, které poskytuje téměř výhradně v obvodu Krajského soudu v Ostravě a má tak s rozhodovací praxí soudů působících v tomto obvodu bohaté zkušenosti.

Jsme připraveni vám naslouchat

Náš právní tým

Mgr. Ondřej MILATA

advokát

Datová schránka: u9xgu89
ČAK: 12103

Mgr. Michaela VYHLÍDALOVÁ

advokátka

Datová schránka: wk4utqn
ČAK: 20556

Barbora Čmelíková

asistentka

pondělí - čtvrtek 8:00 - 13:00

Můžete si vybrat, kde se potkáme

Navštivte nás

Ostrava
Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava
Opava
Dolní náměstí 304/22, 746 01 Opava